ESF PLUS

ESF+ stimuleert eerlijke verdeling van arbeidskansen

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Lees meer over het ESF+ programma

Het ESF+ programma in detail

Het instrument Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is een fonds dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het ESF+ programma is gericht op structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid voor Kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Het gaat om het verbeteren van onderwijs en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden, het bevorderen van een genderevenwichtige arbeidsmarktparticipatie in het kader van Sociale innovatie. Het ESF+ programma zet daarnaast in op voedselhulp voor de Meest behoeftigen, door gezinnen te voorzien van de eerste levensbehoefte en noodzakelijke materiële hulp.

ESF+ Vraagbaak

De ESF+ website faciliteert in de mogelijkheid om kennis rondom ESF+ te delen, in vorm van een vraagbaak. De vragen worden in behandeling genomen door adviseurs op het gebied van ESF+ en zij betrekken hierin UvB (Uitvoering van Beleid SZW) indien dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van de vraag.

Binnenkort meer

ESF+ Denktank

Naar aanleiding van een recente nieuwsbrief is bekend geworden dat het aanvraagtijdvak naar verwachting open wordt gesteld per 1 april 2023. Omdat er vaak onduidelijkheden zijn wat betreft nieuwe onderwerpen, zoals Sociale Activering, zijn de Kenniskamers voornemens om een ”denktank” op te starten.

Meld je aan
app

Digitalisatie van uw ESF+ administratie

De Kenniskamers zet haar vele jaren kennis en ervaring in om de administratie van ESF Plus-projecten te digitaliseren en processen te automatiseren. Hiervoor ontwikkelt De Kenniskamers de online ESF Plus App, die mogelijk maakt om de subsidieverantwoording te registreren.

Eenvoudig inzage in de actuele realisatie en extrapolatie
Een compleet dossier van aanvraag tot eindverantwoording
Een dossier en realisatie op medewerkerniveau
Zowel de VCV als SCO methodiek zijn toe te passen
Het ESF+ realisatie overzicht