ESF PLUS

Het ESF+ programma

Het ESF+ programma in detail

Het coronavirus heeft een grote impact gehad op de Europese samenlevingen en economieën. Door de Europese Unie is het ESF+ programma in het leven geroepen. Het programma is een financiële stimulans ten behoeve van herstel van de Europese samenlevingen en economieën en wordt toegepast voor een betere en eerlijkere verdeling van arbeidskansen voor EU-burgers. Dit komt tot uiting in structurele verbeteringen van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor de arbeidsmarkt.