ESF PLUS

ESF+ ondersteunt de meest behoeftigen

Meest behoeftigen

De prioriteit ''ondersteuning meest behoeftigen'' is gericht op het ondersteunen van mensen met een tekort aan eerste levensbehoeften, zoals voedsel. Door middel van voedselhulp wordt een verantwoord pakket met levensmiddelen aangeboden aan mensen die niet in staat zijn om deze levensmiddelen te kopen. 

Bij het verstrekken van materiële hulp, gaat het om andere goederen die aansluiten bij de eerste levensbehoeften van de mensen en om goederen die bijdragen aan het tegengaan van uitsluiting. Er wordt ook aandacht besteed aan de groei van ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld wat ze nodig hebben om te leren en te spelen. Persoonlijke verzorging is ook een belangrijk punt waar het budget in voorziet, bijvoorbeeld voor kinderen die in armoede leven. 

Het ligt in de bedoeling dat voor het toepassen van maatregelen de positie van mensen wordt versterkt waardoor zij voorbereid worden en meer opgewassen zijn tegen (toekomstige) problemen. Het bewust maken van een nieuwe hulpverlening of door mensen te verbinden met de bestaande hulpverlening. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd door de gemeente en/of gelieerde organisaties. De doelgroep kinderen komen ook in aanmerking. Door het bieden van voldoende, gezonde en kwalitatief goede voeding in combinatie met de nieuwe hulpverlening, wordt er voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor bestaanszekerheid en zijn mensen in staat om bestaande of toekomstige problematieken op te lossen.  

De doelgroep

De doelgroep voor het verstrekken van gratis voedselhulp, materiële hulp en begeleidende maatregelen zijn mensen zonder financiële middelen of waarvan de financiële middelen niet toereikend zijn om in hun eigen levensonderhoud en dat van eventuele gezinsleden te kunnen voorzien. Het gaat hier niet alleen om de hoogte van de inkomsten, maar wat hiervan beschikbaar is voor besteding aan eerste levensbehoeften. Denk hierbij aan levensbehoeften zoals voedsel, artikelen voor persoonlijke verzorging en kleding.