ESF PLUS

Colofon

Heb je een vraag of opmerking over de website van De Kenniskamers? Neem dan contact met ons op. 

Tekst
De Kenniskamers dekenniskamers.nl

Beeld
Pixabay pixabay.com
Pexels pexels.com
De Kenniskamers dekenniskamers.nl

Website
De Kenniskamers dekenniskamers.nl

Icons
Font Awesome fontawesome.com

Disclaimer
Via de website van De Kenniskamers wordt algemene informatie verstrekt over onderwerpen als Europeese-, nationale- en regionale subsidies. Maar ook onderwerpen als software, digitale toegankelijkheid en interim management. De verstrekte informatie wordt door ons met zorg samengestelt, toch kunnen wij niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze informatie.

De informatie, nieuws artikelen en whitepapers worden geheel vrijblijvend aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor eventuele fouten of onvolledigheden aanvaardt De Kenniskamers op geen enkele wijze aanspraakelijkheid. Dit geldt tevens voor eventuele schade of beperkingen die voortvloeien uit een van onze uitingen. 

Verwijzingen naar externe infomratie bronnen die niet door De Kenniskamers wordt onderhouden, zijn ter informatie opgenomen. De Kenniskamers selecteert haar bronnen uiterst secuur, echter kan De Kenniskamers niet instaan voor de inhoud verstrekt op deze bronnen. 

Het is op geen enkele wijze toegestaan informatie opgenomen op deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Kenniskamers. Het is wel toegestaan informatie met een duidelijke bronvermelding (naam en link vermelding) te delen op een externe website, sociale media en drukwerk. Naast een duidelijke bronvermelding brengt u De Kenniskamers op de hoogte van deze bronvermelding, via Ian den Hamer, i.denhamer@dekenniskamers.nl.