ESF PLUS

ESF+ focust zich op een gender-evenwichtige arbeidsmarkt

Sociale innovatie

Sociale innovatie is een andere prioriteit van het ESF+ programma. Dit heeft te maken met het bevorderen van een genderevenwichtige arbeidsmarktparticipatie, gelijke arbeidsvoorwaarden en een balans tussen werk en privéleven, onder meer door toegang tot betaalbare kinderopvang en zorg voor afhankelijke personen. Een overkoepelend doel is om middels sociale innovatie activiteiten te ontplooien die zijn gericht op het bieden van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie, het mogelijk maken van de combinatie tussen arbeid en zorg en het bevorderen van sociale inclusie en aan het (ander) werk helpen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. 

Er zal een programma worden opgezet in het kader van meer gendergelijkheid. Werkgevers en werknemers worden gestimuleerd om binnen de volgende doelstellingen een projectplan op te stellen, uit te werken en in de vorm van een project in te dienen:

  • Een toename van arbeidsuren van vrouwen;
  • Een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen of mannen in functies (van verschillende niveaus) en sectoren waarin zij ondervertegenwoordigd zijn;
  • Bewustwording over genderongelijkheid en genderidentiteit vergroten;
  • Een betere faciliteit van het combineren van werk en zorgtaken;
  • Het bevorderen van gelijke beloning tussen mannen en vrouwen door bestaande verschillen inzichtelijk en bespreekbaar maken.