ESF PLUS

Sociale Inclusie

Sociale Inclusie

ESF+ Sociale Inclusie is een initiatief dat gericht is op het vergroten van maatschappelijke participatie en het bevorderen van sociale inclusie. Met het oog op de nieuwe ESF-periode (2021-2027) wordt er financiële ondersteuning geboden aan mensen die te maken hebben met diverse uitdagingen in hun leven, om hen te helpen voordat ze actief kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Binnen dit programma krijgen centrumgemeenten de kans om subsidies te benutten om maatschappelijke participatie te bevorderen in hun specifieke arbeidsmarktregio's. Het programma richt zich op een brede en diverse doelgroep van mensen die te maken hebben met obstakels die hen belemmeren om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Deze obstakels kunnen variëren van dakloosheid en schuldenproblematiek tot verslavingsproblemen en andere sociale hindernissen.

Een belangrijk doel van ESF+ Sociale Inclusie is het financieren van activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan sociale inclusie. Door bijvoorbeeld initiatieven te ondersteunen die zich richten op het bieden van opvang en ondersteuning aan daklozen, het opzetten van effectieve schuldsaneringstrajecten en het verstrekken van hulp bij verslavingsproblematiek, kan de arbeidsmarktregio een positieve impact hebben op het bevorderen van sociale inclusie.

Het uiteindelijke streven is om deze kwetsbare groepen mensen te helpen hun situatie te verbeteren en hen de nodige steun en begeleiding te bieden om uiteindelijk volledig deel te nemen aan de samenleving en de arbeidsmarkt.

Voor wie is ESF+ Sociale Inclusie bedoeld?

 • Niet-uitkeringsgerechtigden;
 • Deels arbeidsbelemmerden;
 • Jongeren;
 • Personen met een uitkering van gemeente of UWV;
 • Statushouders en Oekraïense ontheemden;
 • Werkenden, waaronder zelfstandigen zonder personeel.

Wat zijn de doelstellingen van ESF+ Sociale Inclusie?

De doelstellingen van ESF+ Sociale Inclusie omvatten:

Het programma streeft naar gelijke kansen, non-discriminatie en het verbeteren van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Daarnaast richt het project sociale inclusie zich op verschillende gebieden om de maatschappelijke participatie te vergroten, waaronder:

 • Wonen
  Deelnemers kunnen ondersteuning krijgen bij het vinden van een geschikte woning.

 • Financiën
  Activiteiten zoals budgetbeheer en schuldsanering worden aangeboden om de financiële situatie van deelnemers te verbeteren.

 • Digitale basisvaardigheden
  Deelnemers kunnen worden geholpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals typen en het gebruik van digitale applicaties om op een passende manier contact te zoeken.

 • Lichamelijke gezondheid
  Het programma ondersteunt deelnemers bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en kan helpen bij het omgaan met verslavingen.

 • Psychische gezondheid
  Deelnemers met psychische problemen kunnen begeleiding ontvangen, ook op het gebied van werk.

 • Taal en cultuur
  Ondersteuning wordt geboden op het gebied van taalbeheersing en het opbouwen van een sociaal netwerk.

 • Zorg
  Deelnemers krijgen bijvoorbeeld hulp bij het zelfstandig wonen of het vinden van passende oplossingen voor (mantel)zorgtaken.