ESF PLUS

Denktank

ESF+ Sociale Activering Denktank

Naar aanleiding van eerdere publicaties is bekend geworden dat het aanvraagtijdvak van Sociale Activering naar verwachting open wordt gesteld per 1 april 2023. Omdat er vaak onduidelijkheden zijn wat betreft nieuwe onderwerpen is De Kenniskamers voornemens om een Denk Tank op te starten met betrekking tot de invulling van Sociale Activering van het ESF+ project.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze Denk Tank of wenst u meer informatie met betrekking tot het onderwerp Sociale Activering, meld je dan nu aan via het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier